2023/24-es tanév aktuális hírei

A 2023/24-es tanévben emlékplakettet kapott tanulók névsora

Ballagási ünnepségen elismerésben részesülő végzős diákjaink
2023/24

2023/24-es tanév első félévének emlékképei

A 2023/ 24 – es tanév első félévének emlék képei. Élményekkel teli félév volt. Gratulálunk diákjaink nagyszerű teljesítményéhez, hiszen a félévi iskolai  tanulmányi átlag 4,55 lett. Köszönjük a szülők támogatását!

Élményekkel teli, sikeres 2. félévet kívánunk! 

Köszöntés

Változó világunkban nem könnyű eligazodni, céljaink eléréséhez kitartásra és alkalmazható tudásra van szükség.
Az iskola hagyományos oktatási-nevelési szerepei gyökeresen átalakultak.
Olyan fiatalokat szeretnénk útra bocsátani, akik rendelkeznek az életben való boldoguláshoz és érvényesüléshez szükséges ismeretekkel, tudással, képesek egy életen át tartó tanulásra,a kreatív gondolkodásra, az új ismeretek befogadására, más népek kultúrájának megismerésére.

Meggyőződésünk, hogy az évtizedek alatt felhalmozott értékek méltó örökösei vagyunk, tudásunk, elhivatottságunk képessé tesz minket arra, hogy tovább gazdagítsuk ezt az örökséget.

Kérem a tisztelt látogatót, hogy ismerje meg intézményünket, s ha felkeltettük érdeklődését, arra biztatom, hogy látogasson el hozzánk személyesen is.

                                                                                                    
Dr. Baloghné Mester Éva
Intézményvezető

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a   2011. évi CXC. törvény 27. §. (2) bekezdés alapján – „Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá hét órától tizennyolc óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.”– iskolánkban   reggel 7-8 óra között, az óraközi szünetekben, valamint 16-18 óra között ellátjuk a tanulók felügyeletét.

2023. május 26-án tartotta a fenntartó, Nyíregyházi Tankerületi Központ pedagógusnapi megemlékezését a Vikár Sándor Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskolában. A gyerekek ünnepi műsora és a virág mellett kiemelkedő munkája elismeréseként oklevélben részesült: Szuromi Piroska, Gurbánné Barizs Tünde, Ráthyné Lénárt Edit, Veress Krisztina, Veres Csilla, Orosz Mária, Szabóné Mátyás Mónika. Elért eredményeikhez szívből gratulálnunk, a továbbiakhoz pedig jó egészséget kívánunk!