Etika/Hit és Erkölcstan oktatás

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. § 7. bekezdése alapján: „Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan (2017.01.02-től ETIKA) vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.” A módosításhoz szükséges nyilatkozatot megtalálják csatolmányként, illetve letölthető a honlapunkról. A módosítási kérelem visszajuttatható a Kréta felületén, vagy emailben az iskola címére. A gyerekek nyomtatott formában átadhatják az osztályfőnöküknek is.