Iskolánkról

1948. június 16-án az Országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. Ennek értelmében a református és a görögkatolikus iskola egyesítése során, 75 évvel ezelőtt  a III. számú Állami Általános Iskola nevet kapta az intézmény. Eleinte a Kálvin téren és a Bethlen Gábor utcán, valamint a Bessenyei tér környékén lévő épületekben zajlott az oktatás. Kezdetben a közel ezer tanulót 36 pedagógus tanította, így igen magas osztálylétszámok voltak.

1963-tól, 60 éve viseli az iskola a lengyel származású tábornok, Bem József nevét, amit azóta is büszkék vagyunk. Minden évben megkoszorúzzuk a szabadságharcos, Epreskert utcai intézményünk udvarán álló szobrát és ápoljuk lengyel kapcsolatainkat is.

1978-ban angol tagozat indult. 45 éve igen magas szinten oktatjuk az angol nyelvet tanulóinknak, végzett diákjaink megállják helyüket a gimnáziumokban, angoltudásuk kiemelkedő. Évente 20-25 tanulónk tesz középfokú nyelvvizsgát, angol nyelvből. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink angol nyelvű kommunikációját fejlesszük, ezért több ERASMUS nemzetközi projektbe is bekapcsolódtunk, mely eredményeként tanulóink külföldre utazhatnak, gyakorolhatják az angol nyelvet. Lengyel testvériskolánkkal is aktív kapcsolatot ápolunk.

A Bethlen utcai épületből 1988-ban, 35 évvel ezelőtt költöztünk az Epreskert utcára, abba az épületbe, amit Bán Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas építész tervezett. Akkor a város legmodernebb iskolájában kezdtük meg a tanítást.

Az új épületben kihasználtuk a tágas tornacsarnok adta előnyöket és elindítottuk az angol mellett a testnevelés tagozatot is. Ezzel már azokban az időkben is lehetőséget kaptak a gyerekek a mindennapos testnevelésre. Az iskolában nagy hagyománya van a leány röplabdának, valamint a fiú kézilabdának. Ezekben a sportágakban máig jeleskednek tanulóink, több diákolimpiai bajnoki címmel is büszkélkedhetünk. Alsó tagozaton aktív résztvevői vagyunk a „Kézilabda az iskolában” országos programnak. A program célja: a kézilabda sportág megszerettetése, iskolai tömegbázis kiszélesítése, minőségi tehetséggondozás és a gyerekek mozgásigényének kielégítése. Iskolánk helyi tantervének megfelelően ingyenes úszásoktatással biztosítjuk a gyermekek egészséges testi fejlődését 4. és 6. évfolyamon. A versenysport előkészítése már alsó tagozatban elkezdődik a fiú kézilabda, a lány röplabda és atlétika sportágakban. Bekapcsolódtunk az Úszó Nemzet Programba, mely a következő tanévben is folytatódik, immár 1-3 évfolyamon.

2012-ben intézményünk Nyíregyházán elsőként, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája lett. Több mint 10 éve a program célja, hogy az oktatásban kiemelt szerephez jussanak a Magyar Vöröskereszt tevékenységével rokon ismeretek. Az ide járó gyermekek már kicsi kortól megtanulják, milyen fontos segíteni másokon, több szülőből pedig rendszeres véradó lett, amióta hangot adunk az intézményben a segítségnyújtás ezen formájának. Diákjaink területi és megyei elsősegélynyújtó versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el, a bázisiskolai program pedig lehetőséget teremt arra, hogy tanulóink, szüleik és pedagógusaink a Magyar Vöröskereszt tagjai legyenek. A szülők nem csak az életet adó vérrel, hanem Karácsony előtt ajándékokkal és tartós élelmiszerrel is segítik a rászoruló családokat.

2016 májusában- 7 éve- együttműködési megállapodást kötöttünk a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek célja, hogy ápoljuk a lengyel-magyar barátságot.

Testvériskolánk a Rzeszowi Szkoła Podstawowa nr. 21. iskola. A két iskola tanulói egy közös idegen nyelven, angolul kommunikálnak egymással, így megvalósulhat a tanulók nyelvi fejlesztése is. A két iskola diákjai évente két alkalommal találkoznak egymással, ősszel a magyar gyerekek utaznak Lengyelországba, tavasszal pedig ők jönnek hozzánk, vendégségbe. Az elmúlt két évben a nyári szünetben a lengyel és a magyar diákok közösen tölthettek el egy-egy hetet a Balaton partján a Waclaw Felczak Alapítvány támogatásával. 

2016. szeptemberében – 7 éve- „Boldog Iskola” lettünk, hiszen csatlakoztunk a Bagdi Bella nevével fémjelzett Jobb Veled a Világ Alapítványhoz, amelynek keretében megismertetjük tanulóinkkal, a pozitív gondolkodás előnyeivel, aminek hatásait egy idő után magukon is érezhetik. A program szakmai megalapozottságát mutatja, hogy fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, a magyar klinikai szakpszichológia egyik legjelentősebb személyisége. A program segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk a pályázatot követően 2018 szeptemberében elnyerte az „Örökös Boldog iskola” címet.

Tehetséggondozó munkánk eredményeként a 2019/2020 évi akkreditációs folyamatban való részvételünk eredményeként az Akkreditált kiváló Tehetségpont címet nyertük el. Iskolánkban a tehetséggondozást kiemelten fontosnak tartjuk. Diákjaink számos megyei és országos versenyen érnek el kiváló eredményt.

Az új évezred követelményeinek megfelelően az informatikai eszközök használata beépült a mindennapi tevékenységünkbe. A kor követelményeihez igazodva robotika szakkört szervezünk, mindennapi munkánkba beépítjük a robotikai ismereteket, tanulóink országos, nemzetközi robotika versenyeken sikeresen szerepelnek.  

Belvárosi iskolaként lehetőségünk van arra, hogy a város, pezsgő kulturális életébe aktívan bekapcsolódjunk. Rendszeresen járunk a gyerekekkel korcsolyázni, színházba, a Megyei Könyvtárba, Filharmóniai hangversenyekre, a Sportcentrum programjaira,  és minden olyan rendezvényre, amely elősegíti tanulóink széles látókörének fejlesztését.

Jó kapcsolatot ápolunk a város kulturális és sport intézményeivel, művészeti iskolákkal, melyekkel való aktív együttműködés színesíti iskolai életünket.

1948-tól hosszú utat tett meg intézményünk. Az iskola hagyományos oktatási-nevelési szerepei átalakultak. Olyan fiatalokat szeretnénk útjukra bocsátani, akik rendelkeznek az életben való boldoguláshoz és az érvényesüléshez szükséges ismeretekkel, tudással, képesek egy életen át tartó tanulásra, a kreatív gondolkodásra, az új ismeretek befogadására, más népek kultúrájának megismerésére.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy élményszerű oktatás során, sok-sok gyakorlati ismerettel gazdagodjank tanulóink. Fontos az alapkészségek fejlesztése, a tehetségek kibontakoztatása. Törekszünk arra, hogy iskolánk őrizze meg tradícióit, diákjaink szeressenek iskolába járni, legyenek sikeresek, tudjanak őszinte örömmel ünnepelni, érezzék az összetartozás felemelő élményeit.

Elődeinktől kapott örökségünket – iskolánk hírét, eredményességét, belső kohézióját, stabilitását, szeretetteljes légkörét – féltve őrizzük.

Üdvüzlettel:

Dr. Baloghné Mester Éva

igazgató

Több fontos évfordulót ünnepelt a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola a 2022/23-as tanévben. A jubileumi alkalmak lehetőséget adnak a tanulóknak és a pedagógusoknak arra, hogy visszatekintsenek az elmúlt évekre, az iskola életének jelentősebb állomásaira. Ilyenkor megnyitják a múlt kapuit, köszönetet mondanak elődeiknek úgy, hogy közben megpróbálnak előre tekinteni.

A NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI 1948-TÓL

1948-1949                 Akurátni József

1949-1952                 Debreceni Béla

1952-1975                  Székely Lajos

1975-1985                 Dr. Szegedi Jánosné

1985-2008               Gubacsi József

2008-2011               Kovács Csaba

2011-2012                Spisákné Karasz Katalin

2012-                        Dr. Baloghné Mester Éva