Iskolapszichológus

Név: Szűcs Dóra

telefonszám: 

email cím: szucs.dora@bemnyiregyhaza.hu

fogadó órák: I. emelet Fejlesztő szoba, H-P: 8:00-16:00 (telefonon, vagy email-en történő előzetes egyeztetés alapján, oltási igazolvánnyal)

Az iskolapszichológus az iskolában történő sokrétű oktató-nevelő munkát saját, szakmai eszközeivel támogatja. Elsősorban olyan kérdésekkel, problémákkal foglalkozik, melyek a tanítással-tanulással, illetve a gyermekek iskolai életével kapcsolatos. Munkájának elsődleges célja a gyermekek iskolai sikerességének és jóllétének a támogatása, az ezzel kapcsolatosan felmerülő problémák megelőzése és megoldása. Komplex tevékenységének részeként bármilyen más problémával is megkereshető az iskolapszichológus (például családi probléma, súlyosabb pszichés probléma), aki ebben az esetben is segítséget nyújt a helyzet kezelésében, megoldások keresésében, illetve szükség szerint a további pszichés ellátás, szakértői vizsgálat megállapításában is. Az iskolapszichológust kérdéseivel megkeresheti a pedagógus, a szülő, és maguk a gyermekek is. Fontos szabály azonban, hogy a gyerekekkel való közvetlen foglalkozáshoz minden esetben szükség lesz a szülők hozzájárulására, közreműködésére is! A szakmai munka elsősorban konzultációs-tanácsadási keretek között történik, a szakma etikai szabályai (pl: titoktartás) követésével. Kiemelt témák, amelyben az iskolapszichológus segítséget nyújthat:

 • tanulással kapcsolatos nehézségek, tanulási motiváció, tanulási sikeresség támogatása
 • stresszkezelés, szorongás, teljesítményszorongás
 • beilleszkedési nehézségek, viselkedés, társas kapcsolatok segítése
 • társakkal való kapcsolati problémák, kapcsolati-, kommunikációs készségek javítása
 • konfliktusok kezelése, kortárs bántalmazás kezelése, megelőzése
 • érzelmi, indulatkezelési nehézségek
 • az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás, viselkedési, problémák
 • váratlan, súlyos élethelyzetekben való támogatás, krízistanácsadás
 • az osztályközösség, a gyerekek közötti kapcsolatok segítése
 • a közösséget érintő kritikus helyzet kezelése, feldolgozás segítése
 • alapvető pszichológiai/mentálhigiénés ismeretek átadása, pszichoedukáció
 • tehetséggondozásban, pályaorientációban való közreműködés